Nordic golvvämeplator

I framtida golvvärmesystem kommer efterfrågan på strömningstemperaturen att vara avgörande för energiförbrukningen. En låg vattentemperatur kan spara på uppvärmningsräkningar.
Vid gjuten golvvärme i betong är kraven på vattentemperaturen från värmepumpen 37 ° C. Det finns långsam reglering och stora rumstemperaturfluktuationer. Nattreduktion är svår och kommer vanligen att avmarkeras på grund av den långa reaktionstiden.
Vid användning av nordiska golvvärmeplattor är kravet på vattentemperaturen från värmepumpen 30 ° C. Här kommer det att finnas snabbreglering med små svängningar i rumstemperaturen, vilket är möjligheten till nattreducering vilket ger bättre ekonomi. Det blir energibesparande vid användning av golvvärmeplattor i förhållande till betong på 14%.
När strömningstemperaturen ökar med 1 grad ger det 2% högre energiförbrukning, där systemet har en snabb reaktionstid som uppfyller kraven i DS-469 för lätta konstruktioner, så att systemet kan användas som enda värmekälla.

14 artiklar

14 artiklar